Felhasználói név Jelszó


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!


József Attila Kollégium
Cím: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 10.Email: jak@jozsefa-nagyatad.sulinet.hu
Web: www.nagyatad.huTelefon: 06-82/553-168
Fax: 06-82/553-169Gps: 46.2298645 , 17.3577387

Bemutatkozás

A József Attila Kollégium az 1900-as évek elején épült, eredetileg huszárlaktanyának használták. Az 1960- as évek közepén a nagyatádi járás és a járási székhely Nagyatád oktatási helyzete megkívánta egy diákotthon kialakítását. Az intézet 1968. október 20-án nyitotta meg kapuit a tanulók elõtt és vette fel József Attila nevét.

1969. április 11-én a színvonalas tartalmi munka, a kulturált, minden igényt kielégítõ elhelyezési körülmények elõsegítették, hogy a diákotthon rövid idõn belül elnyerhesse a magasabb szintet képviselõ kollégiumi rangot.

Hagyományalapozó lett a nagyatádi József Attila Kollégium kezdeményezése, amikor a kollégiummá avatás napjára vendégül látta az ország összes József Attila kollégiumát és Somogy megye további kilenc kollégiumát és diákotthonát, illetve azok küldöttségét. Ez a nap a névadó folytán a Magyar Költészet Napja is, ahol a résztvevõ intézmények irodalmi, kulturális és sportversenyeken vesznek részt napjainkban is.

A kollégium tanuló-összetétele heterogén. A tanítványok a város három középiskolájába járnak, de vannak általános iskolás lakók is.

A kollégium a gyerekek számára megfelelõ élettér, ahova feszültségmentesen lehet hazatérni, ahol szívesen tartózkodnak. A kollégium igyekszik megfelelni a tanulók elvárásainak, segíti az iskolai követelményeknek való megfelelést, sokszínû lehetõséget kínál a szabadidõ hasznos eltöltésére, kiegészítõ ismereteket nyújt.

Az intézmény sajátos arculatát a pedagógiai értékrendjében megfogalmazottak megvalósítása adja, amelyek:
-a gyermekközpontúság,
-a szeretetteljes légkör, családiasság,
-az otthonos életfeltételek,
-a kiszámíthatóság,
-a kimenet-szabályozás és értékelés a tanulásban,
-az életrendet szabályozó keretek és normák közös megfogalmazása és együttes megvalósítása,
-közvetlen kapcsolat és együttmûködés a tanítványokkal,
-a folytonos önfejlesztõ-innovatív törekvések,
-a gazdag hagyományrendszerünk.

A kollégiumi életrend és feltételrendszer a tanuláshoz kedvezõ lehetõséget nyújt:
-nyugodt idõsáv (szilencium),
-hely (tanulószoba, tanuló háló gyakorlásra alkalmas terek),
-informatikai háttér (könyvtár, Internet használat),
-szükség és lehetõség szerint személyes szaktanári segítség az azt igénylõknek vagy az arra rászorulóknak.

A kollégiumi nevelõtanárok folyamatosan figyelemmel kísérik tanítványaik tanulmányi teljesítményét. A kollégium hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai tanulmányok befejezésére a kollégista fiatalok rendelkezzenek mindazokkal az ismeretekkel és személyes képességekkel, amelyek a felnõtt életében való eligazodáshoz, a sikeres életvezetéshez szükségesek. Az ilyen ismeretek átadásának alkalmai a csoportfoglalkozások és a különféle kollégiumi programok.

A kollégiumban meg lehet és meg kell tanulni a közösségben éléshez nélkülözhetetlen toleranciát, a másság elfogadását, a kommunikációs technikákat, a vezetéshez szükséges képességeket. A társak állandó jelenléte, visszajelzéseik segítenek a reális önismeret kialakításában.

A kollégiumban tudatos közösségi élet folyik, a diák-önkormányzás és a demokratizmus szabályai szerint, a diákok cselekvõ részvételével, saját ügyeik konkrét intézésével teljesedik ki.

Az intézmény gazdag hagyományokkal rendelkezik. Rendezvényeik - elsõsök hete, házi sportversenyek, kollégium rádió, teaestek - évrõl-évre egyre színvonalasabbak, és egyre meghatározóbb szerepük van a kollégisták összetartozása érzésének kialakulásában, mind a diákok, mind a felnõtt dolgozók érzelemvilágában. A kollégiumi diáktalálkozót a megye összes kollégiumának mozgósításával és részvételével szervezik meg.

Az intézmény szervesen vesz részt a város közösségi életében, azon túl egyéb szolgáltatói feladatokat is ellát. Szorgalmi idõszakon kívül mint olcsó szálláshely fogadja a város sport- és fürdõvendégeit, a diákturistákat és az ide látogató egyéb vendégeket.

A diákközösség, a szülõk, a tantestület és a város lakossága is nagy örömmel és megnyugvással értesült a Magyar Köztársaság Kormányának a kollégium teljes felújítását támogató döntésérõl. 2006. õszén megkezdõdtek a rekonstrukciós munkálatok, a 2007/08-as tanév már a megújult kollégiumban kezdõdhet.


Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink |  Járásaink |  Megyeszékhelyek |  Hirdetőink